Innovation - nytænkning

En stærk præsentation

God forandringsledelse

Fokus på implementering

KLAR til forandring

Velkommen - KLAR til forandringer!

Få del i det igangværende opsving.

Vær KLAR til de forandringer der kommer.

Følg kundernes behov og markedets ændringer

 

Hvorfor sende ansatte på kursus:

Argument 1 om kulturen:

Krisen medførte, at der blev "skåret ind til benet" i mange virksomheder og organisationer.

Mange steder forsvandt ideerne og problemer blev undertrykt, fordi ansatte på alle niveauer havde en frygt for at blive fyret, hvis de fremstod som brokhoveder, selvom de måske i stedet var ildsjæle.

Det har mange steder medført en ja-siger kultur.

Det arvegods fra krisen skal deponeres, hvis organisationen skal være gearet til de nye krav, som kunderne af i dag stiller, ellers vil det give en uheldig indflydelse på bundlinjen

 

Argument 2 om forandringsledelse:

En forandring - hvor lille den end kan forekomme - kan skabe en utryghed hos de involverede parter, fordi man ikke længere kan gøre som "man plejer", og det kan medføre en modstand mod forandringen.

Det er en angst der gør, at man finder undskyldninger for at blive, hvor man er.

Det er en del af den måde hjernen fungerer på, og det kan hindre arbejdspladsens udvikling.

Ved at tage højde for hvordan hjernen og psyken fungerer, kan en god forandringsleder minimere de modstande, som bevidst eller ubevidst bliver opsat.

En god forandringsleder sikrer, at ansatte er klar til ændringerne, at de bliver innovative og nytænkende, og at de ansatte bliver trænet i at få solgt deres idéer bedst muligt.

Det er handlinger, der har en positiv indflydelse på bundlinjen.

 

Hvad KLAR kan:

Vores kurser og forløb giver inspiration og viden, så ansatte på alle niveauer genopdager, genoplever, tænker i nye baner og stiller de spørgsmål, der nødvendigvis skal stilles, for at der kan ske en fortsat udvikling.

En udvikling der sikrer, at virksomheden er en aktiv spiller på det marked, som I agerer på.

 

Derfor er det, på trods af stramme budgetter, sund fornuft og god økonomi i at tage på disse kurser, så der igen bliver skabt rum for ideudvikling og nytænkning.

 

Om KLAR kurserne:

  • Kurserne og forløbene har alle udgangspunkt i den situation, som I har og det markedet, som I arbejder på. Derfor er hvert kursus eller forløb unikt.
  • Kursusindholdet = det, der bliver lært, skal kunne anvendes direkte på arbejdspladsen. Det sker ikke ved "bagdel-til-bænk-læring", men med praksisnære øvelser, dilemmaer, debatter, træning og rollespil.
  • Det er jer, der bestemmer indholdet, hvor forløbet skal afholdes, hvornår på ugen og hvornår på døgnet.
  • Det er jer, der sætter mål og rammer.